preskoči na sadržaj

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci

Login
Tražilica

Poštovani roditelji i učenici u ponedjeljak i utorak 21. i 22. ožujka nastava će biti online.

Ravnatelj:

Dr. sc. Ivan Peklić

Učenje i matura


Mobilna aplikacija za vježbanje zadataka NCVVO
Hrvatski na maturi Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Hrvatski u školi novi portal Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Bolje je hrvatski- Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Hrvatski na državnoj maturi - mobilna aplikacija
Nikola Tesla- Nacionalni portal za učenje na daljinu
eLektire- besplatne knjige za učenike i nastavnike
Engleski jezik online - učite uz pomoć British Councila
freeCodeCamp - naučite kodirati
Besplatni online tečajevi na Harvardu

 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 3. 2014.

Ukupno: 472730
Ovaj mjesec: 856
Ovaj tjedan: 121
Danas: 70
 

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Broj poziva

 

 

1.

Podaci o školi:

Upisati tražene podatke:

 

Naziv škole:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga

 

Adresa:

 Milislava Demerca 8

 

Mjesto:

 Križevci

 

E-adresa na koju se dostavlja poziv:

ured@gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr,

2.

Korisnici usluge su učenici:

  trećeg

razreda

3.

Tip putovanja:

Uz planirano upisati broj dana i noćenja:

 

a)

Škola u prirodi

dana

noćenja

 

b)

Višednevna terenska nastava

          dana

        noćenja

 

c)

Školska ekskurzija

     6      dana

5    noćenja

 

d)

Posjet

dana

noćenja

4.

Odredište

Upisati područje, ime/imena države/država:

 

a)

Područje u Republici Hrvatskoj

Dubrovnik

 

b)

Država/e u inozemstvu

Crna Gora, Bosna i Hercegovina

5.

 

Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna):

 04.

ili 01

10

ili

09

09.

ili

06.

10

ili

09

2022.

Datum

Mjesec

Datum

Mjesec

Godina

6.

Broj sudionika:

Upisati broj:65

 

a)

Predviđeni broj učenika

60

s mogućnošću odstupanja za tri učenika

 

b)

Predviđeni broj učitelja

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

c)

Očekivani broj gratis ponuda za učenike

0

7.

Plan puta:

Upisati traženo:

 

Mjesto polaska

 Križevci

 

Imena mjesta (gradova i/ili naselja) koja se posjećuju:

 Dubrovnik, Budva, Kotor, Cetinje, Sarajevo

8.

Vrsta prijevoza:

Traženo označiti s X ili dopisati kombinacije:

 

a)

Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

Turistički autobus na kat, ne stariji od 5 godina.

X

 

b)

Vlak

 

 

c)

Brod

 

 

d)

Zrakoplov

 

 

e)

Kombinirani prijevoz

 

9.

Smještaj i prehrana:

Označiti s X ili dopisati traženo:

 

a)

Hostel

 

 

b)

Hotel, ako je moguće:

 

 

bliže centru grada

X

 

izvan grada s mogućnošću korištenja javnog prijevoza

Budva, Sarajevo

 

nije bitna udaljenost od grada

(Ime grada/gradova)

 

c)

Pansion

 

 

d)

Prehrana na bazi polupansiona

 

 

e)

 

Prehrana na bazi punoga

pansiona

 

X

 

f)

Drugi zahtjevi vezano uz smještaj i/ili prehranu

 

10.

U cijenu ponude uračunati:

Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl.:

 

a)

Ulaznice za

 ulaznica za žičaru na Srđ,  Ulaznica za vožnju brodom od Kotora do Perasta i posjeta otoku gospe od Škrpjela, ulaznica za NP Lovćen i Njegošev mauzolej, ulaznicu za Vrelo Bosne, Avaz twis tower u Sarajevu

 

b)

Sudjelovanje u radionicama

 

 

 c)

Turističkog vodiča za razgled grada

X   tijekom cijelog puta i u svim mjestima koja se posjećuju

11.

U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od:

Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12):

 

a)

posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na

putovanju u inozemstvu

x

 

b)

zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

x

 

c)

otkaza putovanja

x

 

d)

troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti

x

 

e)

oštećenja i gubitka prtljage

 

12.        Dostava ponuda:

 

Rok dostave ponuda je

          20. lipnja 2022.

        Razmatranje ponuda održat će se u školi dana

 21. lipnja 2022.

17h

 1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o registraciji(preslikaizvatkaizsudskogiliobrtnogregistra)iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije,

b) dokaz o registraciji turističke agencije sukladno posebnom propisu kojim je uređeno pružanje usluga u turizmu (preslika rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora oizletu ili uvid u popis turističkih agencija koje na svojim mrežnim stranicama objavljuje ministarstvo nadležno za turizam).

2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o osiguranju jamčevine za slučaj nesolventnosti (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu),

b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

3. U slučaju da se poziv objavljuje sukladno čl. 13. st. 12. Pravilnika, dokaz iz točke 2. dostavlja se sedam (7) dana prije realizacije ugovora .

Napomena:

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima,

b) osiguranje odgovornosti i jamčevine.

2) Ponude trebaju biti:

a) u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu i obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili sukladno posebnim propisima,

b) razrađene prema traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom za pojedinog učenika.

3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene poštom na školsku ustanovu do navedenoga roka (dana i sata), odnosno e-poštom ako se postupak provodi sukladno čl. 13. st. 13. ovoga Pravilnika.

4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike te ne smije upisati naziv objekta u kojemu se pružaju usluge smještaja sukladno posebnome propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti (npr. hotela, hostela i dr.).

5)  potencijalni davatelj usluga ne može dopisivati i nuditi dodatne pogodnosti.

Preuzimanje obrasca dokument ispod:

 

Priloženi dokumenti:
Maturalac.docx

preskoči na navigaciju