preskoči na sadržaj

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci

Login
Tražilica
Učenje i matura

Mobilna aplikacija za vježbanje zadataka NCVVO
Hrvatski na maturi Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Hrvatski u školi novi portal Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Bolje je hrvatski- Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Hrvatski na državnoj maturi - mobilna aplikacija
Nikola Tesla- Nacionalni portal za učenje na daljinu
eLektire- besplatne knjige za učenike i nastavnike
Engleski jezik online - učite uz pomoć British Councila
freeCodeCamp - naučite kodirati
Besplatni online tečajevi na Harvardu

Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 3. 2014.

Ukupno: 547109
Ovaj mjesec: 2975
Ovaj tjedan: 108
Danas: 108
 

 

Obavijest o odabiru turističke agencije (2.a, b, c)

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da je na roditeljskom sastanku u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, Milislava Demerca 8, Križevci, dana 31.1.2024. u 19 h, većinom glasova nazočnih roditelja za organizaciju i provedbu izvanučioničke nastave 2.a, b, i c razreda u Italiju odabrana turistička agencija Gea Travel.


Javni poziv za odabir davatelja usluge izvanučioničke nastave u Italiji, ponuda br. 1/2024

 


Obavijest o odabiru turističke agencije (3.a, b, c)

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da je na roditeljskom sastanku u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, Milislava Demerca 8, Križevci, dana 15.11.2023. u 19 h, većinom glasova nazočnih roditelja za organizaciju i provedbu maturalnog putovanja 3.a, b, i c razreda u Crnu Goru odabrana turistička agencija Koncept putovanja iz Koprivnice.

 


OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Broj poziva

2/2023
 

1.

Podaci o školi:

Upisati tražene podatke:

 


 

Naziv škole:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci

 


 

Adresa:

Milislava Demerca 8
 

 


 

Mjesto:

Križevci
 

 


 

E-adresa na koju se dostavlja poziv:

ured@gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr (čl. 13. st. 13. Pravilnika)

 

2.

Korisnici usluge su učenici:

3.a, 3.b, 3.c
 

razreda

 

3.

Tip putovanja:

Uz planirano upisati broj dana i noćenja:

 


 

a)

Škola u prirodi

dana

noćenja

 


 

b)

Višednevna terenska nastava

dana

noćenja

 


 

c)

Školska ekskurzija

 7 dana

 6 noćenja

 


 

d)

Posjet

dana

noćenja

 

4.

Odredište

Upisati područje, ime/imena države/država:

 


 

a)

Područje u Republici Hrvatskoj

Dubrovnik
 

 


 

b)

Država/e u inozemstvu

Crna Gora, Bosna i Hercegovina
 

 

5.

Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna):

28.

Lipnja

04.

Srpnja

2024.

Datum

Mjesec

Datum

Mjesec

Godina

6.

Broj sudionika:

Upisati broj: 57

 


 

a)

Predviđeni broj učenika

53
 

s mogućnošću odstupanja za tri učenika

 


 

b)

Predviđeni broj učitelja

4

 


 

c)

Očekivani broj gratis ponuda za učenike

0

Dvoje djece iz iste obitelji u jednom razredu (popust za drugo dijete)

 

7.

Plan puta:

Upisati traženo:

 


 

Mjesto polaska

Križevci
 

 


 

Imena mjesta (gradova i/ili naselja) koja se posjećuju:

Dubrovnik, Budva, Mostar, Sarajevo
 

 

8.

Vrsta prijevoza:

Traženo označiti s X ili dopisati kombinacije:

 


 

a)

Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

X (autobus starosti do 8 godina s dva vozača, najkasnije sedam dana prije polaska agencija će poslati registarske oznake autobusa.)
 

 


 

b)

Vlak


 

 


 

c)

Brod

 

 


 

d)

Zrakoplov


 

 


 

e)

Kombinirani prijevoz


 

 

9.

Smještaj i prehrana:

Označiti s X ili dopisati traženo:

 


 

a)

Hostel


 

 


 

b)

Hotel, ako je moguće:

Budva (4 noćenja) – ovisno o cijeni,

3***/4****,  

Sarajevo (2 noćenja) 3***/4**** lokacije unutar centra ili zone tramvaja

 

 

bliže centru grada

 

 

 

izvan grada s mogućnošću korištenja javnog prijevoza

 

 

 

nije bitna udaljenost od grada

 

 


 

c)

Pansion                                                     


 

 


 

d)

Prehrana na bazi polupansiona                                                  

1

 


 

e)

Prehrana na bazi punoga pansiona          

5 plus ručak na putu iz Sarajeva prema Križevcima

 


 

f)

Drugi zahtjevi vezano uz smještaj i/ili prehranu (npr. za učenike s teškoćama, zdravstvenim problemima ili posebnom prehranom i sl.)

3 vegetarijanska menija

 

10.

U cijenu ponude uračunati:

Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl.:

 


 

a)

Ulaznice za                                                                    

vožnja trajektom Lepetani‐Kamenari‐Lepetani (dva puta/prema planu puta)  

izlet brodom po zaljevu Boka Kotorska

ulaznicu za NP Lovćen

ulaznicu za Njegošev Mauzolej

ulaznicu za Vrelo Bosne   

ulaznicu za Muzej ratnog djetinjstva  

ulaznice za žičaru Srđ (Dubrovnik)

ulaznice za kulturne spomenike u Dubrovniku

ulaznice za vožnju čamcem Vrelo Bune

 


 

b)

Sudjelovanje u radionicama


 

 


 

c)

Turističkog vodiča za razgled grada                      

X  (sva navedena odredišta)

 

11.

U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od:

Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12):

 


 

a)

posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na putovanju u inozemstvu

X
 

 


 

b)

zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

X
 

 


 

c)

otkaza putovanja

X
 

 


 

d)

troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti


 

 


 

e)

oštećenja i gubitka prtljage


 

 

12. Dostava ponuda:

 

Rok dostave ponuda je 02.11.2023. (osam radnih dana)

2023. godine do 23:59 sati.

 

Razmatranje ponuda održat će se u školi dana


06.11.

u 19 sati

 

1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije,

b) dokaz o registraciji turističke agencije sukladno posebnom propisu kojim je uređeno pružanje usluga u turizmu (preslika rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu ili uvid u popis turističkih agencija koje na svojim mrežnim stranicama objavljuje ministarstvo nadležno za turizam).

2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o osiguranju jamčevine za slučaj nesolventnosti (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu),

b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

3. U slučaju da se poziv objavljuje sukladno čl. 13. st. 12. Pravilnika, dokaz iz točke 2. dostavlja se sedam (7) dana prije realizacije ugovora.

Napomena:

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima,

b) osiguranje odgovornosti i jamčevine.

2) Ponude trebaju biti:

a) u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu i obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili sukladno posebnim propisima,

b) razrađene prema traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom za pojedinog učenika.

3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene poštom na školsku ustanovu do navedenoga roka (dana i sata), odnosno e-poštom ako se postupak provodi sukladno čl. 13. st. 13. ovoga Pravilnika.

4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike te ne smije upisati naziv objekta u kojemu se pružaju usluge smještaja sukladno posebnome propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti (npr. hotela, hostela i dr.).

5) Potencijalni davatelj usluga ne može dopisivati i nuditi dodatne pogodnosti.

 

Molimo ponuditelje da u ponudi obavezno budu niže navedeni sadržaji:

 

Redoslijed realizacije sadržaja ponuditelj prilagođava sam.

1. DAN Križevci – Budva: Polazak iz Križevaca u ranim jutarnjim satima (oko ponoći). Vožnja do Dubrovnika, razgled DUBROVNIKA u pratnji lokalnog turističkog vodiča: VRATA OD PILA, ONOFRIJEVA ČESMA, FRANJEVAČKI SAMOSTAN, DOMINIKANSKI SAMOSTAN, KATEDRALA, RIZNICA KATEDRALE, KNEŽEV DVOR, STRADUN, ORLANDOV STUP, SRĐ. Nastavak vožnje prema Budvi, smještaj, večera i noćenje.

2. DAN: Doručak. Putovanje autobusom do Cetinje, NP Lovćen s Njegoševim mauzolejom. Povratak u Budvu. Ručak. Odlazak u zajedničku šetnju i razgled Budve. Večera i noćenje.

3. DAN: Doručak. Odlazak brodom za jednodnevni izlet zaljevom Boke Kotorske uz naselja Herceg Novi, Risan, Perast i Dobrota do grada Kotora. Ručak na brodu. Razgled grada i povratak brodom u Budvu. Večera i noćenje.

4. DAN: Doručak. Odlazak autobusom do Svetog Stefana. Šetnja i kupanje na poznatoj pješčanoj plaži. Povratak u hotel. Slobodno poslijepodne za druženje i odmor. Večera i noćenje.

5. DAN: Doručak, odjava iz hotela i vožnja prema Mostaru preko Dubrovnika. Posjet Izvoru Bune. Po dolasku u Mostar razgled starog grada, Karađoz-begove džamije, starog mosta, katedrale Mostar.  Ručak u restoranu. Vožnja prema Sarajevu, smještaj u hotel. Večera i noćenje.

6. DAN: Doručak. Razgled grada uz pratnju stručnog lokalnog vodiča: Vječna vatra, Latinska Ćuprija, Begova džamija, Baščaršija, Katedrala. Ručak u restoranu u gradu. U poslijepodnevnim satima posjet Muzeju ratnog djetinjstva. Povratak u hotel. Večera i noćenje.

7. DAN: Nakon doručka, odjava iz hotela i posjet VRELU BOSNE. Ručak u restoranu.  Povratak prema Hrvatskoj. Dolazak u Križevce u večernjim satima.


Poziv za dostavu ponude za organiciju jednodnevnog školskog izleta za učenike 1abc razreda

/upload/gimnazija-izdijankoveckoga-kc/images/static3/2259/File/Postojna%20poziv.docx

 

 

 

1.

Podaci o školi:

Upisati tražene podatke

 

Ime škole:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci

Adresa:

M. Demerca 8

Mjesto:

Križevci

Poštanski broj:

48260

2.

Korisnici usluge su učenici

prvog

razreda

1.a, 1.b, 1.c

3.

Tip putovanja:

Planirano označiti s X

 

a)     Poludnevna terenska nastava

 

 

b)      Poludnevni školski izlet

 

 

c)  Jednodnevna terenska nastava

 

 

d)   Jednodnevni školski izlet

   x

 

e)         Posjet

 

4.

Odredište

Označiti s X ili upisati ime države

 

a)      u Republici Hrvatskoj

 

 

b)  u inozemstvu

 X      Slovenija

5.

Planirano vrijeme realizacije

od  29.05.2023

 

do 

29.05.2023

 

 

 

(u predložena dva tjedna)

Datum

Mjesec

Datum

Mjesec

Godina

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Broj sudionika

Upisati broj

 

a)

Predviđeni broj učenika

68

s mogućnošću odstupanja za

tri učenika

 

b)

Predviđeni broj učitelja

4

 

c)

Očekivani broj gratis ponuda za učenike

0

 

7.

Plan puta

Upisati traženo

 

Mjesto polaska

 • Križevci

 

Usputna odredišta

 • Ljubljana

 

Krajnji cilj putovanja

 • Postojna

Vrsta prijevoza

Traženo označiti s X ili dopisati kombinacije

 

a)         Autobus

 x

 

b)         Vlak

 

 

c)         Brod

 

 

d)        Kombinirani prijevoz

 

 

9.          U cijenu ponude uračunati

Upisati traženo

              

a) Ulaznice za     POSTOJNSKU JAMU, PREDJAMSKI DVORAC

   
   
   

         

Objed        ručak (pohani odrezak, prženi krumpirići, salata, sladoled) U Postojni

             

Drugi zahtjevi    1 vegetarijanski ručak

U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od:

Traženo označiti s X ili dopisati

 

a) od posljedica nesretnoga slučaja/nezgode

    x

 

b) otkaza putovanja

    x

 

c)

 

 

Rok dostave ponuda je

 10. 02.2023 .

Do 24

sati.

 Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana    14. 02. 2023.

 U  19.00

 sati.

Odluka o odabiru ponude za organizaciju školske ekskurzije učenika 2.abc razreda - Poziv 3/2022.

/upload/gimnazija-izdijankoveckoga-kc/images/static3/2259/File/odluka%20odabir%20agencije.pdf

 

Odluka o odabiru ponude za organizaciju školske ekskurzije učenika 3.abc razreda - Poziv 2/2022.

/upload/gimnazija-izdijankoveckoga-kc/images/static3/2259/File/odluka%20odabir%20agencije.docx

 

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Broj poziva

3

 

1.

Podaci o školi:

Upisati tražene podatke

 

Ime škole:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga

 

Adresa:    

Milislava Demerca 8

 

Mjesto:

Križevci

 

Poštanski broj:

48260

 

 

 

2.

Korisnici usluge su učenici

2.a , 2.b i 2.c

razreda

 

 

 

3.

Tip putovanja:

Uz planirano upisati broj dana i noćenja

 

 1.  

Škola u prirodi

 •         dana
 •  

 

 1.  

Višednevna terenska nastava

 •         dana
 •   noćenja

 

 1.  

Školska ekskurzija

 1.  
 1.  

 

 1.  

Posjet

 •         dana
 •    noćenja

 

 

 

 

4.

Odredište

Upisati područje ime/imena države/država

 

 1.  

u Republici Hrvatskoj 

 •  

 

 1.  

u inozemstvu

Verona, Sirmione -Italija

 

5.

Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna)

od

 

Do

 

 

 

1.

travnja

2.    

travnja

2023.

 

6.

Broj sudionika

Upisati broj

 

a)

Predviđeni broj učenika

55

s mogućnošću odstupanja za

tri učenika

 

b)

Predviđeni broj učitelja

4

 

c)

Očekivani broj gratis ponuda za učenike

0

 

7.

Plan puta

Upisati traženo

 

Mjesto polaska

 •  

 

Usputna odredišta

 •  

 

Krajnji cilj putovanja

 •  

 

8.

Vrsta prijevoza

Traženo označiti ili dopisati kombinacije

 

 1.  

Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

 

X – prijevoz modernim udobnim turističkim

autobusom do 8 godina starosti licenciranim za

prijevoz učenika (klima, CD/DVD)

 

 1.  

Vlak

 

 

 1.  

Brod

 

 

 1.  

Zrakoplov

 

 

 1.  

Kombinirani prijevoz

                   

 

9.

Smještaj i prehrana

Označiti s Xjednu ili više mogućnosti smještaja

 

a)

Hostel

                            

 

b)

Hotel  

                               X

(ako je moguće hotel Centro Turistico Gardesano 3***, Bussolengo)

 

c)

Pansion

 

 

d)

Prehrana na bazi polupansiona

                         1

 

e)

 

Prehrana na bazi punoga

pansiona

 

 

f)

Drugo (upisati što se traži)

 

 

10.

U cijenu ponude uračunati: 

Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl. ili označiti s X(zae)

 

 1.  

Ulaznice za

Arenu u Veroni, zabavni park Gardaland

 

 1.  

Sudjelovanje u radionicama

 

 

 1.  

Vodiča za razgled grada

da zaVeronu

 

 1.  

Drugi zahtjevi

Turistički pratitelj grupe.

Prava na temelju članka 25. stavka 2. kolektivnog

ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim

ustanovama (NN 51/18).

50% popusta za drugo dijete iz iste obitelji

 

 1.  

Prijedlog dodatnih sadržaja koji mogu pridonijeti kvaliteti realizacije

 

 

 

 

 

11.

U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od:

Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12)

 

 1.  

posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na

 •  
 1.  

 

 1.  

zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

X

 

 1.  

otkaza putovanja

X

 

 1.  

troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u

slučaju nesreće i bolesti

ponuditi kao opciju, ali roditelji

individualno odlučuju

 

 1.  

oštećenja i gubitka prtljage

ponuditi kao opciju, ali roditelji individualno odlučuju

 

 1.  

 

Rok dostave ponuda je

1.12. 2022.

do 23:59 sati

Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana

5. 12. 2022.

U 19:00 sati

                               
 

 

 1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
 1. Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.
 2. Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.
 1. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
 1. dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).
 2. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

Napomena:

 1. Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

        a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

               b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

 1. Ponude trebaju biti :

a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima

b) razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.

 1. U obzir će se uzimati ponude zaprimljene poštom na školsku ustanovu do navedenoga roka (dana i sata), odnosno e-poštom na službenu adresu Škole ured@gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr
 2. Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

 

 

Molimo ponuditelje da u ponudi obavezno budu niže navedeni sadržaji:

Redoslijed realizacije sadržaja ponuditelj prilagođava sam.

Okvirni program izleta

 

1.Dan Verona – Sirmione : Polazak iz Križevaca u ranim jutarnjim satima- vožnja prema Veroni s usputnim zaustavljanjem prema  potrebi radi odmora – po dolasku razgled

Verone:-vidikovac

              - piazza Bra pokraj Arene

              - obilazak Arene iznutra

              - Julijin balkon

              -  piazza Delle Erbe

              - Danteov kip

              - grobovi, dvorac i most Scaligero

              – piazza Dei Singori

              - Santa Maria Antica.

    Na kraju šetnja  poznatom trgovačkom ulicom Via  Manzzinin. i odlazak do Sirmionea. Šetnja ovim slikovitim ljetovalištem – odlazak do mjesta boravka – smještaj u hotel – večera  i noćenje.

 

2.Dan Gardaland : Doručak – odlazak u zabavni park Gardaland- slobodno vrijeme za uživanje u ludim vožnjama i drugim atrakcijama zabavnog parka  na 46 hektara – 40 atrakcija – 20 mjesta za osvježenja – 18 trgovina – 5 restorana – dnevne predstave.

 

  Po zatvaranju zabavnog parka povratak u pravcu Hrvatske. Dolazak u Križevce u kasnim večernjim satima uz usputno zaustavljanje prema potrebi.

 

Cijena uključuje :  - prijevoz udobnim turističkim autobusom                                                                                                                                 

                                 -  1 polupansion u hotelu s tri zvjezdice

                                 - razgled prema programu

                                 - ulaznica za Arenu u Veroni

                                 - ulaznica za zabavni park  Gardaland    

                                 - stručni turistički pratitelj na cijelom putovanju

                                 - gratis i troškovi putovanja za 1 nastavnika /pratitelja na 15 učenika

                                    ( prava na temelju članka 25. stavka 2.Kolektivnog ugovora za    

                                     zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama )

                                 -organizacija putovanja

                                 -jamčevina turističkog paket – aranžmana

                                 -osiguranje od odgovornosti

                                 -osiguranje od nesretnog slučaja i bolesti na putovanju

                                 -zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

 

Molimo agencije da dozvole mogućnost plaćanja na rate.                                                                                                        

 

 

ŠKOLSKA EKSKURZIJA – ŠPANJOLSKA

RIM – VATIKAN – CIVITAVECCHIA – BARCELONA – LLORET DE MAR – MARINELAND

TOSSA DE MAR – NICA - EZE - MONACO – MONTE CARLO – SAN REMO – VERONA

 

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, Križevci / 3. a, b i c razredi

vrijeme putovanja: 26. 06. – 02.07.2023. (7 dana, prema dogovoru)

PROGRAM PUTOVANJA:

 

1. dan: KRIŽEVCI – RIM

Polazak s dogovorenog mjesta oko ponoći ili ranije. Vožnja udobnim turističkim autobusom kroz Sloveniju i Italiju uz pauze na putu do Rima. Panoramski razgled grada uz stručno vodstvo: Bazilika sv. Ivana Lateranskog, Bazilika Santa Maria Maggiore, crkva sv. Petra u okovima (Michellangelov Mojsije). Šetnja do Piazza Navona, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Koloseum, Konstantinov slavoluk, Forum Romanum, Circus Maximus, Piazza Venezia, Trajanov stup, Panteon, (slobodno vrijeme za osvježenje)

Posjet Vatikanu: Trg sv. Petra, Berninijeve kolonade, bazilika Svetoga Petra,

Slobodno vrijeme za osvježenje.

Vožnja do luke Civitavecchia blizu Rima.

Ukrcavanje na brod u večernjim satima (19.00 – 21.00 sat), smještaj u dvokrevetne, trokrevetne i četverokrevetne kabine s tušem i WC-om, upoznavanje sa sadržajima broda, večera na brodu i isplovljavanje u večernjim satima (ovisno o danu od 22.00 – 23.00 sata). Plovidba Mediteranom i uživanje u raznovrsnim zabavnim sadržajima na brodu.

 

2 dan: MEDITERAN – BARCELONA – LLORET DE MAR

Plovidba Mediteranom (oko 20 sati). Doručak na brodu. Slobodno vrijeme za kupanje u bazenu i druženje na brodskoj terasi, sunčanje i odmor. Ručak na brodu. Uplovljavanje u luku Barcelona u večernjim satima (oko 18.00 – 20.00 sati). Vožnja autobusom kroz Barcelonu i odlazak na čarobne fontane – show svjetla, vode i glazbe. Vrijeme za odmor i okrjepu. Panoramska vožnja gradom: Placa d'Espanya, Španjolsko selo, Montjuic, Estadi olimpic de Montjuic, Museu nacional d'art de Catalunya, Stara luka, Mirador, Kolumbov spomenik, Pomorski muzej... Nastavak vožnje do Lloret de Mara. Smještaj u hotel. Noćenje.

 

3.dan: LLORET DE MAR – MARINELAND

Doručak. Slobodno vrijeme za kupanje i upoznavanje Lloret de Mara. Ručak u hotelu. Vožnja do Palafollsa. Posjet zabavnom parku Marineland – vodenom svijetu s brojnim atrakcijama,

toboganima, bazenima i show-om s delfinima. Povratak u Lloret de Mar. Večera. Mogućnost

odlaska u noćne klubove. Noćenje.

 

4. dan: LLORET DE MAR – BARCELONA

Doručak. Vožnja do Barcelone. Razgled grada: AVINGUDA DIAGONAL (najduža gradska ulica),LA SAGRADA FAMILIA (Gaudijevo životno remek djelo, obavezno), PARK GUELL (obavezno)

Slobodno vrijeme za ručak (McDonalds).

Nastavak razgleda grada: CAMP NOU, stadion NK Barcelone (posjet moguć uz doplatu)

mogućnost posjeta AQUARIUMU (posjet moguć uz doplatu)

Muzej PICCASA (posjet moguć uz doplatu)

Slobodno vrijeme za osobne programe,

Druženje. Povratak u Lloret de Mar. Večera. Mogućnost odlaska u noćne klubove. Noćenje.

 

5. dan: LLORET DE MAR – TOSSA DE MAR

Doručak. Slobodno vrijeme za kupanje i upoznavanje Lloret de Mara. Ručak u hotelu. Vožnja do Tossa de Mar. Posjet mjestu, kupanje na plaži, druženje, slobodno vrijeme, opuštanje.

Povratak u Lloret de Mar. Večera. Mogućnost odlaska u noćne klubove. Noćenje.

 

6. dan: LLORET DE MAR – NICA – EZE – MONACO – MONTE CARLO – SAN REMO

Raniji doručak. Odjava iz hotela. Vožnja kroz Francusku do NICE. Odmor u Nici uz mogućnost osvježenja – hrana i piće. Odlazak do mjesta Eze, posjet tradicionalnoj parfumeriji – prikaz procesa izrade parfema i mogućnost povoljne kupovine. Vožnja do kneževine Monaco, ulicama kojima se vozi Formula 1 do Monte Carla. Šetnja gradom: Kneževa palača, parkovi, kneževa palača, katedrala, Hotel de Paris, Casino... Vožnja do San Rema, panoramski razgled. Smještaj u hotel. Kasnija večera. Noćenje.

 

7. dan: SAN REMO – VERONA – KRIŽEVCI

Doručak. Odjava iz hotela. Vožnja do VERONE. Razgled grada uz stručno vodstvo.

Slobodno vrijeme za ručak i vlastite potrebe. Vožnja prema Hrvatskoj uz pauze putem. Dolazak pred školu u kasnim večernjim satima, oko ponoći.

1.

Podaci o školi:

Upisati tražene podatke:


 

Naziv škole:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci


 

Adresa:

Milislava Demerca 8
 


 

Mjesto:

Križevci
 


 

E-adresa na koju se dostavlja poziv:

ured@gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr (čl. 13. st. 13. Pravilnika)

2.

Korisnici usluge su učenici:

3.a, 3.b, 3.c
 

razreda

3.

Tip putovanja:

Uz planirano upisati broj dana i noćenja:


 

a)

Škola u prirodi

dana

noćenja


 

b)

Višednevna terenska nastava

dana

noćenja


 

c)

Školska ekskurzija

 7 dana

 6 noćenja


 

d)

Posjet

dana

noćenja

4.

Odredište

Upisati područje, ime/imena države/država:


 

a)

Područje u Republici Hrvatskoj


 


 

b)

Država/e u inozemstvu

Slovenija, Italija, Vatikan, Španjolska, Francuska, Monaco, Italija
 

5.

Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna):

26
 

6.
 

2.
 

7.
 

2023.
 

Datum

Mjesec

Datum

Mjesec

Godina

6.

Broj sudionika:

Upisati broj: 68


 

a)

Predviđeni broj učenika

64
 

s mogućnošću odstupanja za tri učenika


 

b)

Predviđeni broj učitelja

4


 

c)

Očekivani broj gratis ponuda za učenike

0

Dvoje djece iz iste obitelji u jednom razredu (popust za drugo dijete)
 

7.

Plan puta:

Upisati traženo:


 

Mjesto polaska

Križevci
 


 

Imena mjesta (gradova i/ili naselja) koja se posjećuju:

Rim, Vatikan, Civitavecchia, Lloret de Mar, Barcelona, Palafolls, Tossa de Mar, Nica, Eze, Monaco/Monte Carlo, San Remo, Verona
 

8.

Vrsta prijevoza:

Traženo označiti s X ili dopisati kombinacije:


 

a)

Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

X (autobus na kat starosti do 5 godina s dva vozača)
 


 

b)

Vlak


 


 

c)

Brod

X (dvokrevetne kabine za nastavnike, višekrevetne za učenike)
 


 

d)

Zrakoplov


 


 

e)

Kombinirani prijevoz


 

9.

Smještaj i prehrana:

Označiti s X ili dopisati traženo:


 

a)

Hostel


 


 

b)

Hotel, ako je moguće:

(X)

 

bliže centru grada

Lloret de Mar i San Remo (napisati naziv hotela u ponudi).

 

izvan grada s mogućnošću korištenja javnog prijevoza

 
 

nije bitna udaljenost od grada

 


 

c)

Pansion                                                     1 ručak u McDonaldsu u Barceloni


 


 

d)

Prehrana na bazi polupansiona                  3                                      

 


 

e)

Prehrana na bazi punoga pansiona            3

 


 

f)

Drugi zahtjevi vezano uz smještaj i/ili prehranu (npr. za učenike s teškoćama, zdravstvenim problemima ili posebnom prehranom i sl.)

2 menuja bez glutena, 1 vegetarijanski menu, dvokrevetne sobe za nastavnike.
 

10.

U cijenu ponude uračunati:

Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl.:


 

a)

Ulaznice za                                                                    

Parc Guella, Marineland
 


 

b)

Sudjelovanje u radionicama


 


 

c)

Turističkog vodiča za razgled grada                       X

(sva navedena odredišta)

11.

U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od:

Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12):


 

a)

posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na putovanju u inozemstvu

X
 


 

b)

zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu


 


 

c)

otkaza putovanja

X
 


 

d)

troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti


 


 

e)

oštećenja i gubitka prtljage


 

12. Dostava ponuda:

Rok dostave ponuda je 8. studenoga 2022.

godine do 23:59 sati.

Razmatranje ponuda održat će se u školi dana


15.11.2022.

u 19 sati

preskoči na navigaciju