2018-09-12 11:55:00

Naši učenici na izložbi i predavanju u Gradskom muzeju

U srijedu, 12. rujna 2018. godine, 1. c razred u pratnji profesora povijesti Ivana Peklića bio je na prvom ciklusu predavanja u sklopu arheološke izložbe Poljana Križevačka 1 i 2 - nove spoznaje o prošlosti križevačke okolice održanom u 18 sati u Likovnoj galeriji Gradskoga muzeja Križevci.

Predavačice Mateja Hulina i Daria Ložnjak Dizdar s Instituta za arheologiju iz Zagreba okupljene su upoznale s rezultatima arheoloških istraživanja, zanimljivim otkrićima koja govore o kontinuiranom naseljavanju lokaliteta Poljana Križevačka 1 i 2 u bakrenom i brončanom dobu i otkrivenim pokretnim arheološkim materijalom iz razdoblja lasinjske, odnosno vinkovačke kulture.

Podsjećamo, riječ je o izložbi otvorenoj 5. rujna u suradnji Gradskoga muzeja Križevci i Instituta za arheologiju koju su u sklopu nastave povijesti posjetili svi razredi naše škole kojima predaje profesor Ivan Peklić.

Martina Pavić, prof.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci