2018-11-20 10:31:57

Poništenje Javnog poziva broj 1/2018

GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA
                                       
KRIŽEVCI
                               Milislava Demerca 8

KLASA: 602-03/18-01/99
URBROJ: 2137-54-18-1
Križevci, 20. studenog 2018. godine

Na temelju članka 14. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Španjolsku, donosi   

O D L U K U
o poništenju Javnog poziva broj 1/2018

1. Poništava se Javni poziv broj 1/2018 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Španjolsku zbog proceduralne pogreške.  

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Povjerenstva
Jasminka Čavlović, prof.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci