2019-02-17 10:09:00

Naši predstavnici na edukaciji o Vijeću učenika u Zadru

Trodnevna edukacija „Strukturirani dijalog“ za školsko osoblje i predstavnike Vijeća učenika srednjih škola održana je u Zadru od 13. do 16. veljače 2019. Edukaciju je organizirala Mreža mladih hrvatske, a cijeli projekt financiran je europskim projektom Erasmus+. U ime naše škole radionicama su prisustvovali Suzana Knežević, prof. v.d. ravnatelja škole i Klaudije Mažar, učenik 2. c razreda.

U želji da se u našoj školi osnuje Vijeće učenika koje bi omogućilo učenicima svih razreda aktivno predlaganje, a kasnije i provođenje vlastitih ideja, naša se škola prijavila na edukaciju o strukturiranom dijalogu. O Vijeću učenika učili smo na zanimljive načine:  pregrštom razgovora i debata, simuliranim zasjedanjima vijeća učenika gdje su se i profesori i učenici našli u ulogama predstavnika vijeća, razmjenom mišljenja u fokus-skupinama (voditelj postavlja pitanja ostatku grupe na određenu temu, a sudionici razmjenjuju svoja mišljenja) i tako dalje. Učenici i profesori bili su izmiješani u grupama zbog čega je rad na zadacima bio vrlo zanimljiv. Neformalni dio edukacije iskoristili smo za upoznavanje ostalih sudionika, njihovih načina rada u vijeću učenika, ali i za zabavu zahvaljujući kojoj smo se još  više približili jedni drugima i stekli dugotrajna prijateljstva. Kako smo zaključili na jednoj od radionica – sada je sve na nama, nadamo se stoga da će Vijeće učenika početi redovito zasjedati te izlagati ravnatelju i Vijeću učitelja ideje sviju nas.

 

                                                                                        Tekst: Klaudije Mažar, 2. c


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci