preskoči na sadržaj
 

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih  mjesta

1. Nastavnik/ca geografije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 4 sata  ukupnog tjednog radnog vremena do 31.8.2018.
2. Nastavnik/ca njemačkog jezika –1 izvršitelj  na  određeno puno radno vrijeme do povratka radnice na rad. 
3. Nastavnik/ca glazbene umjetnosti  –1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 21 sat ukupnog tjednog radnog vremena do povratka radnika na rad.

Uz  zamolbu i životopis kandidati/kinje su dužni priložiti neovjerene preslike slijedećih dokumenta;

-    dokaz o stupnju i vrsti  stručne  spreme
-    potvrdu o stečenim pedagoškim kompetencijama,
-    potvrdu da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci).

Opći i posebni uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o  stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.  1/96. i 80/99.)

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom propisu,osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjete prilažu i  dokaze prema posebnom propisu.

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovim njihovih obitelji  (NN br. 121/17 dalje u tekstu: Zakon)  dužni su  osim dokaza o ispunjavanju traženih  uvjeta,  prilikom prijave na natječaj pozvati se na pravo prednosti te slijediti odredbe Zakona  glede prilaganja potrebe dokumentacije.

Upute o navedenom nalaze se na linku:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja. Prijave slati na adresu škole:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, 48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 5.  veljače 2018., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Križevci  i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/18-01/1
URBROJ:2137-54-01-18-3

U Križevcima, 01. veljače   2018.g.

Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.

Tekst natječaja priložen je i kao dokument u pdf formatu.  Natjecaj-geografija-njemacki-glazbena_u.pdf (453.29 KB


Obavijest kandidatima po natječaju objavljenom 2.11.2017. za popunjavanje radnih mjesta nastavnik/ca engleskog jezika, nastavnik/ca njemačkog jezika i nastavnika/ce hrvatskog jezika priložena je kao dokument u pdf formatu.

Priloženi dokumenti: Obavijest_kandidatima-engleski-njemacki-hrvatski.pdf 


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih  mjesta

1. Nastavnik/ca  povijesti – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.8.2018.
2. Nastavnik/ca  geografije  – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati  ukupnog tjednog radnog vremena do 31.8. 2018.
3. Nastavnik/ca fizike  – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 18 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.8. 2018.
4. Nastavnik/ca logike – 1 izvršitelj  na  određeno nepuno radno vrijeme, 6 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.8. 2018.
5. Nastavnik/ca  politike i gospodarstva – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 11 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 31.8. 2018.

Opći i posebni uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o  stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;
- zamolbu sa životopisom
- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
- presliku domovnice
- presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne stariju od 6 mjeseci.

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 17. studenoga  2017., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Križevci i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/17-01/11
URBROJ:2137-54-01-17-7

U Križevcima, 16. studenoga 2017.g.

Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.

Tekst natječaja  priložen je kao dokument u pdf formatu: Objava_natjecaja-pov-geo-fiz-log-PiG-.pdf (291.38 KB)


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih mjesta

1. Nastavnik/ca engleskog jezika –1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena.
2. Nastavnik/ca njemačkog jezika –1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena).
3. Nastavnik/ca njemačkog jezika –1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena).
4. Nastavnik/ca hrvatskog jezika –1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena). 

Opći i posebni uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;
-   zamolbu sa životopisom
-    presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
-    presliku domovnice
-    presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne stariju od 6 mjeseci.

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.                           

Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 2. studenoga  2017., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Križevci i Gimnazije I. Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/17-01/14
URBROJ: 2137-54-01-17-4

U Križevcima, 31. listopada  2017.g.

Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.

Tekst natječaja priložen je kao dokument u pdf formatu: Objava_natjecaja-engleski-njemacki-hrvatski.pdf (124.32 KB)


 Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju za pomoćnika u nastavi priložena je kao pdf dokument.

Priloženi dokumenti:
Obavijest_kandidatima-pomocnik_2017.pdf (244.93 KB)

NATJEČAJ

za pomoćnika/cu u nastavi

nalazi se u priloženom dokumentu.

Križevci, 08. kolovoza 2017.                                                   Zoran Kovač, prof.


Priloženi dokumenti:
Pomocnik_u_nastavi_2017-tekst_natjecaja.pdf (152.21 KB)


Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju za radna mjesta nastavnika sociologije, logike, biologije, kemije, fizike, geografije i povijesti priložena je kao dokument u pdf formatu.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih mjesta

1. Nastavnik/ca politike i gospodarstva  – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 11 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 31.kolovoza 2017.
2. Nastavnik/ca logike  – 1 izvršitelj na određeno nepuno  radno vrijeme, 8 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.kolovoza 2017.
3. Nastavnik/ca biologije – 1 izvršitelj  na  određeno nepuno  radno vrijeme, 8 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.kolovoza 2017.
4. Nastavnik/ca kemije – 1 izvršitelj  na  određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do 31.kolovoza 2017.
5. Nastavnik/ca fizike – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 22 sata ukupnog  tjednog radnog vremena  do 31.kolovoza 2017.
6. Nastavnik/ca geografije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati ukupnog  tjednog radnog vremena  do 31.kolovoza 2017.
7. Nastavnik/ca povijesti – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 31.kolovoza 2017. 

Opći i posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.  1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;

 • zamolbu sa životopisom
 • presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme
 • presliku domovnice
 • presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne stariju od 30 dana.

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja. Prijave slati na adresu škole:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 23. svibnja  2017., godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Križevci i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/17-01/8
URBROJ:2137-54-01-17-4

U Križevcima, 22. svibnja  2017.g.    

                          Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.


Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju za radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture priložena je kao dokument u pdf formatu: obavijest kandidatima.


Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju za radno mjesto nastavnika francuskog jezika priložena je kao dokument u pdf formatu: obavijest kandidatima.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnog mjesta

Nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture –1 izvršitelj na određeno nepuno  radno vrijeme, 18 sati ukupnog  tjednog radnog vremena do povratka radnice na rad.

Opći i posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;

 • zamolbu sa životopisom

 • presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme

 • presliku domovnice

 • presliku potvrde  o nekažnjavanu - ne stariju od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 11. travnja 2017., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/17-01/7
URBROJ:2137-54-01-17-4

U Križevcima, 10. travnja  2017.g                                                                                                                                                                                                  Ravnatelj

Zoran Kovač, prof.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnog mjesta

Nastavnik francuskog jezika –1 izvršitelj, na neodređeno nepuno radno vrijeme (8 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno).

Opći i posebni uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;

 • zamolbu sa životopisom

 • presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme

 • presliku domovnice

 • presliku uvjerenje o nekažnjavanu - ne starije od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8, 48260 Križevci

a natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 28. ožujka 2017., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.    

KLASA:100-01/17-01/4
URBROJ:2137-54-01-17-4

U Križevcima, 27. ožujka 2017.g.

Ravnatelj

Zoran Kovač, prof.


Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju za radno mjesto nastavnika njemačkog jezika priložena je kao dokument u pdf formatu: obavijest kandidatima.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga
Križevci, Milislava  Demerca 8
KLASA: 100-01/16-01/24
URBROJ:  2137-54-01-16-13
U Križevcima, 8. prosinca 2016.                            

PREDMET:  Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju 

Obavještavamo Vas da su na temelju raspisanog natječaja za popunu radnih mjesta, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 16. studenoga  2016., s rokom prijave do 24. studenoga 2016., uz prethodnu suglasnost Školskog  odbora Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga u Križevcima, primljeni kandidati:

1. Darko Jembrek, prof. matematike iz Križevaca  na radno mjesto nastavnika matematike –  na neodređeno puno  radno vrijeme.

2. Alenka Harča, prof. filozofije i religijskih znanosti  iz Piškovca, Orehovec na radno mjesto nastavnika logike - na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)  do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 Ravnatelj
Zoran Kovač,prof.

Obavijest u pdf formatu.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih  mjesta

1. Nastavnik matematike – 1 izvršitelj  na neodređeno puno  radno vrijeme.
2. Nastavnik logike - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)  do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13 i 152/14) i Pravilniku o  stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.  1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;

zamolbu sa životopisom
presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme
presliku domovnice
presliku uvjerenje o nekažnjavanu - ne starije od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 16. studenoga 2016., godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci. 

U Križevcima, 15. studenoga 2016.g.    

Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.


Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga
Križevci, Milislava  Demerca 8

KLASA: 100-01/16-01/23
URBROJ:  2137-54-01-16-37
U Križevcima, 11. studenoga   2016.        

PREDMET: Obavijest kandidatima po objavljenom natječaju 

Obavještavamo Vas da su na temelju raspisanog natječaja za popunu radnih mjesta, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  20.  listopada  2016.,  s rokom prijave do 28. listopada 2016., uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga u Križevcima, primljeni kandidati:

1. Mateja Hanžić, mag. edukacije francuskog jezika i književnosti na radno mjesto nastavnik francuskog jezika  –  na određeno nepuno  radno vrijeme (8 sati nastave  tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

2. Ana Hleb, mag. edukacije biologije i kemije na radno mjesto nastavnik biologije - na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)  do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

3. Magdalena Markešić, mag. kineziologije na radno mjesto nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture –  na određeno nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

4. Đurđica Tinodi Jelak, mag. edukacije povijesti na radno mjesto nastavnik povijesti –  na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

5.Tomislav Somođi, mag. edukacije povijesti i geografije na radno mjesto nastavnika  geografije –  na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

6. Ernest Jurišić, dipl. ing. fizike  s položenim pedagoškim kompetencijama na radno mjesto nastavnik fizike –  na određeno nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

7. Ana Hleb, mag. edukacije biologije i kemije na radno mjesto  nastavnik kemije –  na određeno nepuno radno vrijeme (4sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

8. Edi Zorko, prof. sociologije na radno mjesto nastavnik politike i gospodarstva –  na određeno nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.    

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnatelj
Zoran Kovač,prof.

Skenirana obavijest sa žigom i potpisom priložena je u pdf formatu.


Natječaj za popunjavanje radnih mjesta

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci,
Milislava Demerca 8, Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih  mjesta

 

1. Nastavnik francuskog jezika  –1 izvršitelj  na određeno nepuno  radno vrijeme (8 sati nastave  tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

2. Nastavnik biologije -1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)  do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

3. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

4. Nastavnik povijesti – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

5. Nastavnik geografije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

6. Nastavnik fizike – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

7. Nastavnik kemije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4sata nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

8. Nastavnik politike i gospodarstva – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno) do izdavanja prethodne suglasnosti resornog ministarstva.

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13 i 152/14) i Pravilniku o  stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

zamolbu sa životopisom
presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme
presliku domovnice
presliku uvjerenje o nekažnjavanu - ne starije od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole
www.gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr

Ovaj natječaj objaviti će se 20. listopada 2016., godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

U Križevcima, 19. listopada 2016.g.    

                                                                                                                      Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih  mjesta

1. Nastavnik francuskog jezika  – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (8 sati nastave  tjedno) do 31. kolovoza 2016.   

2. Nastavnik biologije - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno)  do 31. kolovoza 2016.

 

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. : 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12 , 94/13 i 152/14) i Pravilniku o  stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.  1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta;

zamolbu sa životopisom
presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme
presliku domovnice
presliku uvjerenje o nekažnjavanu - ne starije od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave slati na adresu škole:

Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ovaj natječaj objaviti će se 20. svibnja   2016., godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

U Križevcima, 19. svibnja 2016.g.    

Ravnatelj      
Zoran Kovač, prof.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci objavljuje 

N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunjavanje radnih mjesta

1. Nastavnik hrvatskog jezika –1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme - 8 sati  nastave tjedno.
2. Nastavnik kemije - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme - 6 sati nastave tjedno.
3. Stručni suradnik-knjižničar – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sata  tjedno do povratka odsutne radnice (zamjena).

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i Pravilniku o  stručnoj spremi i predagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.)

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

zamolbu sa životopisom
presliku dokaza o stupnju i vrsti  stručne  spreme
presliku domovnice
presliku uvjerenje o nekažnjavanu - ne starije od 6 mjeseci

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave slati na adresu škole:
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci
Milislava Demerca 8
48260 Križevci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ovaj natječaj objaviti će se 17. svibnja 2016., godine  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

U Križevcima, 16. svibnja 2016.g.   

Ravnatelj     
Zoran Kovač, prof.


Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci raspisuje 

                                                      N  A  T  J  E  Č  A  J
                                                 za popunjavanje radnih  mjesta

1. Nastavnik hrvatskog jezika  –1 izvršitelj na neodređeno nepuno  radno vrijeme-8 sati  nastave tjedno.
2. Nastavnik biologije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-4 sata nastave  tjedno do 31.8.2016. godine
3. Nastavnik geografije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-6 sati nastave tjedno do povratka odsutne radnice na rad,  a najduže do 31.8.2016. godine
4. Nastavnik psihologije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-2 sata nastave tjedno do 31.8. 2016. godine

Ovaj natječaj objavljen je 21. prosinca   2015., na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

Cjelovit tekst natječaja priložen je kao dokument u pdf formatu na ovoj poveznici: Natječaj - hrvatski jezik, biologija, geografija i psihologija.

U Križevcima, 21. prosinca 2015.g.

Ravnatelj
Zoran Kovač, prof.


Škola raspisuje natječaj za popunjavanje radnih  mjesta nastavnik francuskog jezika i nastavnik povijesti - na određeno nepuno radno vrijeme. Cjelovit tekst natječaja nalazi se u priloženom dokumentu na poveznici: Natječaj - povijest i francuski jezik

 

Tražilica 


Raspored sati

smiley


Učite s nama

Motivacija za učenje...
Učinkovito ponavljanje znanja (1. dio, 2. dio)
Učiti sam ili u ekipi?
Mobilna aplikacija za vježbanje zadataka NCVVO
Hrvatski na maturi Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Tri stila učenja i savjeti glede toga...
Kako praviti bilješke
Jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Hrvatski u školi novi portal Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Bolje je hrvatski- Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Hrvatski na državnoj maturi - mobilna aplikacija
Nikola Tesla- Nacionalni portal za učenje na daljinu
eLektire- besplatne knjige za učenike i nastavnike
Engleski jezik online - učite uz pomoć British Councila
freeCodeCamp - naučite kodirati
Besplatni online tečajevi na Harvardu
Generator državne mature


Za nastavnike

Korisni linkovi

Oglasna ploča
preskoči na navigaciju